English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ NGUYỄN NGỌC CHÂU BÁU

Hiện là founder & CEO của Công Ty Cỏ An Nhiên & Back to Basic Coaching.

CÔ NGUYỄN NGỌC CHÂU BÁU

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA  CFVG)

Kinh nghiệm: 20 năm trong ngành dịch vụ và bán lẻ, trải qua các vị trí quản lý cấp cao & cấp trung gắn với nhiều thương hiệu như Co.opMart, Co.opFood, CoopSmiles, Coop Xtra, Satrafoods, Paker & Waterman, Marico Sea (X’men, Thuận Phát), Nhà Vui, Hello World... và nhiều năm kinh nghiệm tổ chức giảng dạy, tư vấn, huấn luyện tại nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín (Pace, Apollo, Vietnammarcom...) và các doanh nghiệp.  Hiện đang là founder & CEO của cty Cỏ An Nhiên & Back to Basic Coaching.

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023