English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY BÙI QUANG VĨNH

Ts.University of South Australia, MBA, CFVG, BA, Hanoi National Economic University, Marketing.

THẦY BÙI QUANG VĨNH

Ts.University of South Australia,
MBA, CFVG, BA, Hanoi National Economic University, Marketing.

Thương hiệu cá nhân: VINH ( V- Vui vẻ, I – In dấu ấn, N – năng động, H- hạnh phúc)

Giảng dạy, đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý, IMC & IC
Khẩu hiệu (Slogan): Học cho mình, sống cho đời
Châm ngôn sống: Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng để thương yêu, chia sẻ, và… để gió cuốn đi

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023