English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

Doanh nhân APEC từ 2006. Chuyên gia kinh tế bất động sản
Giảng dạy Kinh tế Bất động sản. Marketing Bất động sản. Truyền nghề kinh doanh.
Nhà Sáng lập Cát Tường Quân và Thư Viện Trần Nhân Tông 

 

 

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

- Doanh nhân APEC từ 2006. Chuyên gia kinh tế bất động sản

- Nhà Sáng lập Cát Tường Quân và Thư Viện Trần Nhân Tông 

- Viết báo: Đề tài Kinh tế Bất động sản. Kinh tế Du lịch. Doanh nhân-Doanh nghiệp. Kinh tế-Kinh doanh.

- Hành giả: Nghiên cứu kinh tế du lịch bằng trải nghiệm thực tế nhiều quốc gia và nhiều biển lớn

- Giảng dạy: Kinh tế Bất động sản. Marketing Bất động sản. Truyền nghề kinh doanh.

Thông tin thêm về Cô trên websites: tathingocthao.comcattuongquan.com

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023