English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN THÀNH

Cao học Ngôn ngữ, Chuyên gia tiếp thị thương hiệu, giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu hơn 25 năm, từng làm Research & Project Manager trong 7 năm tại AC Nielsen Vietnam

THẦY NGUYỄN THÀNH

Thạc sĩ, Chuyên Gia Tư Vấn Tiếp Thị

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành,  từng làm Research & Project Manager trong 7 năm tại AC Nielsen Vietnam và là Giám đốc tiếp thị của tập đoàn mỹ phẩm Rohto gần 10 năm. Thành viên ban tư vấn 20 thương hiệu hạt giống của TP.HCM

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023