English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY VÕ THANH VIỆT

Giám đốc kinh doanh và bán hàng cao cấp. Thầy có 20 năm kinh nghiệm về quản trị bán hàng, trải nghiệm các kênh kênh phân phối trên toàn quốc qua các nhãn hiệu... 

THẦY VÕ THANH VIỆT

Giám đốc Kinh Doanh và Bán Hàng Cao Cấp.

Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản trị bán hàng chiến lược các kênh phân phối trên toàn quốc cho các nhãn hiệu thuộc tập đoàn Gillette, thể thao tennis HEAD, Ajinomoto, Sài gòn Co-op, Electrolux VN.

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023