English version


 

Vietnammarcom- BVĐT 13.01 (2)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (73) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (72)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (47) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (48)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (51) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (56)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (55) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (53)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (52) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (54)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (58) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (57)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (60) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (59)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (63) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (61)

 

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (69) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (65)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (46) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (44)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (43) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (42)

VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (45) VietnamMarcom-Sales-Manager-24516 (38)

 

Sales Manager

Sales manager

IMG_8594


 

Sales Manager - VietnamMarcom

Sales Manager - VietnamMarcom

Sales Manager - VietnamMarcom

Vietnammarcom 217 (50)

Vietnammarcom- BVĐT 25.11 (39)

 

Thuật Quản Trị Bán Hàng  Thuật Quản Trị Bán Hàng

 

 

  Sales Manager

 

 

Khóa học Sales Manager học tối thứ 2,4,6 hoặc tối thứ 3,5 từ 18h30 - 21h00

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & các bạn Học viên thân mến!

Khóa học Sales Manager là chương trình đào tạo, phát triển các giám đốc kinh doanh, bán hàng chuyên nghiệp.

Khóa học giúp cho người học trang bị:

-     Tầm nhìn và  tư duy chiến lược về kinh doanh, thương mại và quản trị bán hàng hiện đại.

-     Phương pháp tổ chức và quản lý hiệu quả hệ thống nhà phân phối và các nhà bán lẻ.

-     Xây dựng các chính sách khuyến khích, bán hàng hiệu quả cho các kênh, Online và Offline

-     Trang bị các công cụ và kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên những phân tích, đánh giá và dự 
       báo nhu cầu thị trường.

-    Trau dồi khả năng tổ chức, tuyển dụng, huấn luyện đào tạo và nâng cấp lực lượng bán hàng.


Chương trình được tổ chức bởi VietnamMarcom cùng sự đồng hành của các tổ chức chuyên gia, tư vấn, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng chuyên nghiệp.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.

              

                          

 

              


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

HỌC PHẦN I: CHÂN DUNG, VAI TRÒ, KỸ NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH, BÁN HÀNG
Protraits, roles, skills of business & sales manager


Là học phần hướng nghiệp và tập trung vào các kỹ năng và những chuẩn bị cần thiết để phấn đấu thành một Sales Manager trong sự nghiệp. Học phần này là tư duy quản trị bán hàng trong toàn cầu hóa, chân dung của một Sales Manager và bộ kỹ năng cần thiết để thành người bán hàng tài ba. Bên cạnh đó, nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng là nội dung chú trọng nhất cho năng lực của Sales Manager
 

 • Chân dung Sales Manager - Giám đốc Kinh doanh, Bán hàng

 • Sales manager roles and portraits

 • Trở thành người bán hàng tài ba

 • How to become the great salesman

HỌC PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TỔNG LỰC
Sales strategy & Sales plan O2O ( Online & Offline )

Là học phần giúp học viên đánh tổng quan về môi trường kinh doanh, cạnh tranh tác động đến khả năng bán hàng, phân phối. Học phần này cũng hướng đến cung cấp khả năng dự báo trong bán hàng từ những xu hướng. Nội dung học tập là toàn bộ các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh bằng mô hình, công cụ xác lập chiến lược phân phối, bán hàng và mô hình dự báo dành cho Sales Manager.

 • Những xu hướng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và thị trường làm thay đổi chiến lược bán hàng
  Trends and challenges in sale strategy

 • Chiến lược kinh doanh - bán hàng và tình huống nghiên cứu
  Business strategy and case study

 • Thách thức bán hàng trong toàn cầu hóa
  Global competition and challenges of Vietnam enterprise

 • Tư duy chiến lược trong phân phối-bán hàng
  Strategic thinking in distribution and selling

 • Quản trị hiệu quả mối quan hệ chiến lược "Tiếp thị và Bán hàng"
  Sales and marketing management

HỌC PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SĨ VÀ LẺ
Distribution channels strategy management ( Wholesaling & Retailing ) 


Phân phối quyết định con đường thành công của mọi nỗ lực bán hàng, hệ thống phân phối còn thể hiện khả năng cạnh tranh của một thương hiệu trong việc nắm giữ độ phủ của sản phẩm trên toàn kênh. Quản trị hiệu quả phân phối còn là nền tảng cho mọi chiến dịch tiếp thị truyền thông đạt hiệu quả bán hàng. Nội dung này thiết kế các lý luận trong mọi kênh bán hàng từ bán lẻ truyền thống, B2B, Bán sỉ, Bán lẻ hiện đại (modern trade), nhượng quyền và kênh bán hàng qua mạng…

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối
  Distribution channels design and strategy

 • Chiến lược phân phối trong hệ thống bán sỉ
  Wholesaling management

 • Chính sách phân phối cho các nhà bán sỉ
  Wholesaling policies

 • Phương pháp tuyển chọn nhà phân phối sỉ
  Wholesaler selection and recriutment

 • Chiến lược phân phối trong hệ thống bán lẻ
  Retailing strategy

 • Chính sách phân phối cho các nhà bán lẻ
  Retailer policies

 • Các phương pháp tiếp cận nhà bán lẻ mới
  How to approach new retailer

 • Chiến lược bán hàng kênh Modern Trade
  MT strategy and management

 • Hệ thống bán hàng "B-2-B"

 • B-2-B selling system

 • Bán hàng qua hệ thống e-commerce
  Direct sale and Internet sale

 

HỌC PHẦN IV :  XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DỊCH VỤ VÀ KẾ HOẠCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Branded service strategy & customer care plan


Là học phần rèn luyện và tổng kết toàn bộ kiến thức khoá học thông qua một đề án xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên sự thay đổi nhanh chóng trong phân phối, và phát triển sản phẩm. Nội dung học phần này giúp học viên có khả năng thẩm định, phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn xây dựng, phát triển họat động bán hàng tại doanh nghiệp. Đề tài còn là cơ sở giúp học viên có khả năng tiếp tục quá trình tự nghiên cứu, học tập để vận dụng kiến thức của đề tài vào thực tiễn công việc tại đơn vị mình. 

 • Lập dự báo bán hàng
  Sale forecasting

 • Quy trình xây dựng kế họach bán hàng
  Sales planning

 • Thiết lập ngân sách bán hàng

 • Sales budget planning

 • Thiết lập quy trình bán hàng chuyên nghiệp
  Building Sale proccessHỌC PHẦN V:  XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN HÓA BÁN HÀNG VÀ ĐỘI NGŨ
Sales culture & motive management
 

Là một học phần bổ trợ và có tính xu hướng cao và kỹ năng cao, nội dung tập trung vào những công cụ, những phương thức quản trị cho những vấn đề hỗ trợ thành công việc tổ chức phân phối - bán hàng của một Sales Manager. Học phần này thiết kế nhằm giúp cho một Sales Manager tăng cường khả năng vận dụng tối đa và linh hoạt những công cụ mình có, bên cạnh đó, cũng nhằm hướng nghiệp những học viên sử dụng kiến thức, kỹ năng linh hoạt nhất trong điều kiện của mình.

 • Xây dựng và Tổ chức hệ thống thông tin bán hàng
  Sales information system

 • Phương thức giám sát lực lượng bán hàng
  Sale supervisor management

 • Tâm lý quản lý trong bán hàng
  Psychology management in selling

 • Phân cấp quản lý trong lực lượng bán hàng
  Salefore organization

 • Huấn luyện lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
  Saleforce Training

 • Tuyển dụng lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
  Saleforce recruitment

 • Quản trị dịch vụ khách hàng
  Customer service management

 • Quản trị các khách hàng trọng điểm
  Key account management in selling

 • Quản trị hiệu quả chuổi cung ứng
  Supply chain management
HỌC PHẦN  VI: THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Stratgic and Sales Plan in Action for Sales Manager - Ending course presentation 

Học viên sẽ làm theo nhóm và dưới sự hướng dẫn từ Nhà trường

Yêu cầu học viên: 
Đây là nội dung bắt buộc cho tất cả các học viên theo học chương trình Sales Manager, nội dung đề tài là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể. Học viên sẽ được chia nhóm, lựa chọn một thương hiệu hay công ty mà học viên quan tâm, từ đó dưới sự hướng dẫn về phương pháp, nhóm sẽ tiến hành làm việc nhóm và thực hiện đề tài. Kết quả đề tài ngoài việc đảm bảo nguyên tắc tốt nghiệp theo chuẩn chung, mà còn là cơ sở để học viên hoàn thiện mình khi bảo vệ trước hội đồng giám khảo.

 

 

HỌC PHẦN  VII: PHÂN TÍCH, THẢO LUẬN CÁC ĐIỂN CỨU QUA CÁC BÀI GIẢNG
Case studies


Là học phần mở rộng, linh hoạt theo thành phần lớp học.

 • Kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh
  Sales experience in consumer goods

 • Kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ
  Sales experience in service

 • Kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực công nghiệp
  Sales experience in industrial goods

 • Kinh nghiệm bán hàng cho sản phẩm cao cấp
  Sales experience in luxury goods

 • Kinh nghiệm bán hàng cho Bất Động Sản
  Sales experience in Real-estate

 • Kinh nghiệm bán hàng qua mạng internet
  Sales experience on internet

HỌC PHẦN VIII: HỌC PHẦN TỰ HỌC TỪ TÀI LIỆU & SÁCH GIÁO TRÌNH

- Mẫu về hoạch định Sales Plan ứng dụng cho các tình huống khác nhau
- Nội dung tài liệu về Quản trị Bán hàng
- Nội dung về các công trình nghiên cứu, bài báo và các lý luận khác

Ban Tổ Chức có thể điều chỉnh đôi chút về trình tự lịch học và danh sách khách mời.
Khi thay đổi nhà trường sẽ thông báo chi tiết đến Anh/Chị học viên.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
 • Dành cho các Giám đốc, Trưởng phòng Bán hàng (Sales Manager), Giám đốc Kinh doanh, Tiếp thị, Quản lý Bán hàng cấp vùng (Regional Sales Manager), Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (Key Account Manager); 
 • Giám sát Bán hàng (Sales Supervisor), kinh doanh, tiếp thị tại các doanh nghiệp; Các Nhà quản lý, Đại diện Bán hàng (Sales Representative) của các công ty phân phối, các đại diện thương mại; Nhân viên, Trợ lý bán hàng (Sales Man), sinh viên các chuyên ngành có liên quan muốn phát triển, nâng tầm sự nghiệp… 
 • Sales Manager, Group Sales Manager, Sales Representative, Key Account Manager, Retail Store Manager;
 • Regional Sales Manager, Regional Sales Representative, National Sales Manager, Sales and Marketing Manage;
 • Sales Marketing Coordinator, Sales Coordinator, Sales Assistant, Sales Trainee, Sales Care;
 • Direct Sales Manager, Distribution Sales Representative, Equipment Sales Specialist…

 

Thời lượng khóa học :

Học trong 2 tháng 

Xin lưu ý: Một số chuyên đề, kiến thức trong giáo trình liệt kê trên học viên sẽ tự học, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu online trên website của nhà trường và một số chuyên đề ngoại khoá.
Ngoài ra nhà trường có thể thay đổi, bổ sung một số chuyên đề mới theo thành phần học viên của mỗi khoá học và trong từng giai đoạn phát triển của thị trường.

Phương pháp học tập :
Dạy theo chuyên đề có tính hệ thống, mang tính thực tiễn cao. Xây dựng nhóm học tập và làm đề tài cuối khoá.

Đề án tốt nghiệp : 
Các học viên sẽ làm Đề tài tốt nghiệp theo nhóm hoặc bài kiểm tra cuối khoá để được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học.

 

Giáo trình tài liệu môn học chính thức miễn phí.

 

                                       


Học phí : 14,000,000 VND
 

 
Chứng chỉ được cấp bởi: VietnamMarcom

Thời gian học: Từ 18h30 - 21h00


Chính sách ưu đãi học phí 2023: Áp dụng đối với học viên đóng học phí trước 7 ngày khai giảng:


 

1. Học viên mới: giảm 5% học phí

2. Sinh viên: giảm 10% học phí

3. Cựu học viên: giảm 10% học phí


 

Đăng ký nhập học : 

Nhận hồ sơ, đăng ký tại văn phòng trường VietnamMarcom

                     số 07 đường Mỹ Phú 2A, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q7, TP.HCM

                     Hotline: 0915.793.055 - 0949.430.055

Website: www.vietnammarcom.edu.vn            

Email:     academy@vietnammarcom.edu.vn  Hoặc đăng ký online

 

       

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH:

 

Thầy Trần Hoàng
Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam

  
 Thầy Trần Nguyễn Phi Long
 Head of Retail Marketing PNJ
 (Pharmacity, Lazada, Nguyen Kim)Thầy Võ Thanh Việt
Giám đốc Bán Hàng cao cấp
(Electrolux VN, Co-Op Mart , Lotte, Gillet, Mead Johnson, Ajinomoto)
Cô Nguyễn Trần Bích Trâm 
CFVG - Master of Marketing and Sales Services
Customer development Manager
(Coca-cola Southeast Asia Inc, Sanofi Anventis)
 

Thầy Đặng Lê Hiền Hoà - MBA

(National Sales Manager Bel VN  
Dumex, Pepsi, Lavie, Bell VN)


Cô Đăng Thị Diễm Trang

  Tiến sỹ. Senior Marketing Director
(Dai-ich Life, Dentsu, VAC, Hoàn Mỹ)

 
Thầy Huỳnh Phước Nghĩa 
Phó Viện Trưởng 
Viện Đổi Mới Sáng Tạo (UII),
UEH Senior Consultant, GBIC

  Thầy Trần Đức Tuấn 
 Tiến Sỹ - MBA 

Chuyên ngành kinh doanh và NLP 

Cô Vương Trần Mỹ Phương
Senior Product Manager, Johnson & Johnson VietNam
(Abbott, Mega Lifesciences, British American Tobacco VietNam) 

   Thầy Nguyễn Thanh Lâm
   Chuyên Gia Tư Vấn về Kinh Doanh và Tiếp Thị 
   Toepfer International - Koeln (Đức)

Cô Lê Phương Phương
MBA, Chuyên gia Sales, Tiếp thị
(ANZ Bank, BP VN, Pepsi VN, TUV...)

  Thầy Phùng Văn Chí Hùng
 Chuyên gia tư vấn tiếp thị, xây dựng thương 
 hiệu. CEO, A.I.D.A - Dược Sỹ


Thầy Võ Hoàng Nguyên
Chuyên Gia Tư Vấn về Kinh Doanh Nông Thủy Sản

Hội Đồng Xuất Khẩu Đậu Nành Mỹ

 
Thầy Nguyễn Công Vinh
Nhà báo, Thạc sĩ tâm lý
Giám đốc, TTQC Đài tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH 

Hơn 80% các Giảng viên là Chuyên gia, Nhà quản trị tiếp thị, Bán hàng cao cấp, giàu kinh nghiệm của các tập đoàn đa quốc gia

 

 


 

 
   

   
 


 

 

THƯ VIỆN và DỰ ÁN CHUYÊN KHẢO  

 

 


 


                         Hình ảnh học tập và hoạt động của nhà trường 20 năm qua.                              


 
GIỚI THIỆU CÁC KHOÁ HỌC DỰ ÁN SỰ KIỆN HỌC VIÊN
Tầm nhìn, Sứ mệnh  Strategic Business Marketing Management Nhân | Humanity  B2B Digital Marketing  Trang Học viên
Người Thầy Marcom  Marketing Manager Tiếp Thị Cộng Đồng  Triển lãm sách Marcom  Hình Học Viên
Hội Đồng Chuyên Gia Brand Manager Tiếp Thị Nông Sản Việt  Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam  Chính sách ưu đãi
Đối tác Sales Manager  Thư viện Global Gap Global Brand Forum  Lễ tốt nghiệp
Học Viên Marcom Event Manager  Khảo Cứu Thương Hiệu Global Best Digital Marketing  Đề tài tốt nghiệp
The Power of One Chuyên Viên Quảng Cáo The Big Show Vietnam Marketing Conf  Lưu bút
 Trang chủ Digital Marketing Marcom Books Triển lãm sách Marcom  Bảo vệ đề tài
   CopyWriter  Marcom Best  Ngày Hội Công Nghệ   Đăng ký học
  Tiếp Thị Bán Hàng Địa Ốc  VietnamMarcom.asia Ngày Hội Hướng Nghiệp  Liên Hệ
    Tiếp Thị Điểm Đến    
      English Version    Câu chuyện-Dự án-Cuộc Sống       English Version
         

 

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn 

Điện thoại Hotline, Phòng đăng ký - tuyển sinh: 0915 793 055 - 0949 430 055

Địa chỉ liên hệ: số 7 đường Mỹ Phú 2A, Phường Tân Phú, Quận 7, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tp Hồ Chí Minh

 

youtube      flickr     facebook    

 


  Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023