English version

 

 


 

 
 

 

 

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (55)VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (45)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (21) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (20)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (40) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (41)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (34) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (30)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (35) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (29)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (48) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (46)

 

 

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (58) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (53)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (18) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (12)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (16) VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (15) 


Vietnammarcom - Global Brand Forum (10)

Vietnammarcom - Global Brand Forum (3)

Vietnammarcom - Global Brand Forum (4)

 

Vietnammarcom - Global Brand Forum (6)
 

 

 

Brand Manager

Khóa Brand Manager | Giám đốc Thương hiệu | Quản trị, Xây Dựng Thương Hiệu Mạnh - Since 2003. 

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến!

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa và là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và tiến trình toàn cầu hoá. Trong thế kỷ 21, xây dựng thương hiệu chuyển từ lợi thế sản phẩm sang thiết kế trải nghiệm khách hàng sâu sắc (dữ liệu cá nhân hoá) và trực diện hơn (ảnh hưởng trực tiếp và thúc ép trải nghiệm).

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU - BRAND MANAGER

Với mục tiêu chuyển sang một kỷ nguyên mới về đào tạo xây dựng thương hiệu cho học viên, Chương trình Brand Manager tái định hình lại mô hình học thuật về tương lai thương hiệu là một sự tích hợp “không gian trải nghiệm” giữa thương hiệu và khách hàng dựa trên sự kết nối của bốn chiều: 360 (độ) brand performance-360 brand plan-360 brand communication-360 brand digital

Trên nền tảng đó, học viên sẽ đạt được kết quả sau khoá học:

• Nắm vững và thực chứng những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu như:
Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị, những mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về quản trị, hợp phối giữa định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thuơng hiệu, brand Portfolio, kiến trúc thương hiệu, cùng khả năng sáng tạo ra các giá trị mới cho nhãn hàng.

 Phối hợp không gian trải nghiệm thương hiệu thông qua phối thức: Định dạng chuẩn mực – thiết kế kế hoạch/chiến lược – truyền thông tích hợp – kỷ nguyên số hoá.

 Hiểu và thực thi được các chiến lược thương hiệu khác nhau, cạnh tranh và sáng tạo đổi mới.

• Quản trị thương hiệu hướng đến phát triển bền vững của tổ chức và trách nhiệm xã hội. 

Khóa học được tổ chức bởi VietnamMarcom cùng sự tham vấn, đồng hành của các tổ chức chuyên gia, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những nhà quản trị, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp - tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập và phát triển.
 

Các dự án tri thức, thư viện hỗ trợ cho quá trình học tập của học viên: Trung Tâm Khảo Cứu Thương HiệuCsruniversal.org,  Marcom WorldMarcom BooksMarrcom BestMô hình Kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam 

Các đối tác, sự kiện VietnamMarcom đã đồng hành, đại diện từ năm 2001:
Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience-Analytic - Digital - Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum...

 

                
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU - BRAND MANAGER - PHIÊN BẢN 2023 - Since 2003
 

 

TƯƠNG LAI CỦA XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU - FUTURE BRANDING

- Xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hoá – Branding in the globalization

- Từ thương hiệu sản phẩm đến thương hiệu quốc gia – From product branding to nation branding.

- Xây dựng thương hiệu tại Châu Á – Asia Branding

- Thương hiệu Việt Nam trong hội nhập toàn cầu – Vietnam brands in the globlaization – case study and CMO talk.

- Chân dung - vai trò Brand Manager – The new roles of Brand Manages

 


XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH THƯƠNG HIỆU - BRAND STRATEGY AND PLANNING

- Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh - Brand vision

- Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu - Brand strategy

- Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu - Brand plan

- Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu - Brand budgeting

 
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU TRONG NỀN KINH THƯƠNG MỚI - BRAND POSITIONING IN NEW BUSINESS WORLD


- Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu - Brand Positioning concepts & Positioning strategy

- Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu - Repositioning brand 

- Kiến trúc thương hiệu - Brand architecture

- Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu - Multi-Brand strategy

- Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới - Developing a new brand

- Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu - Brand concept and product concept

- Quản trị tài sản thương hiệu - Brand equity management

- Xây dựng tính cách thương hiệu - Brand personality

- Xây dựng thương hiệu dẫn đầu - Building brand leadership

- Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu - Brand loyalty 

- Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa - Multicultural branding and global branding

 


TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU - BRAND COMMUNICATIONS

- Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng - Integrated marketing communications for brands

- Truyền thông thương hiệu trong kỷ nguyên số - Brand communication tools in Digital age.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu (ATL) - Above the linS planning.

- Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL) - BTL and brand activation

- Đặt tên thương hiệu - Brand maning strategy

- Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu - Brand design strategy

- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu - Brand identity

- Xây dựng thương hiệu nội bộ - Internal brand communication

- Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu -Trade mark and service mark in Branding

 

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHIỆP 4.0 – BRANDING IN THE DIGITAL AND INNOVATION

- Hành vi khách hàng trong kỷ nguyên số - Consumer behavior in digital age

- Chiến lược cách tân và đổi mới sáng tạo cho thương hiệu - Brand innovation

- Nghệ thuật xây dựng câu chuyện thương hiệu - Building Storytelling for Digital Branding

- Thiết lập thương hiệu mạnh trong kỷ nguyên công nghệ và khởi nghiệp - Create A Strong Brand For Online Businesses & Startups

- Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội - New Social Media - innovation and creative

- Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 - Branding in the digital and 4.0 industrial revolution.

- Xu hướng truyền thông thương hiệu trực quan - Trends of visual brand communication in digital age.

 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG - BRAND SUSTAINABILITY

- Trách nhiệm xã hội và danh tiếng công ty - CSR strategy and corporate reputation.

- Dịch chuyển giá trị trong xây dựng thương hiệu - From USP to Holistic buying

- Thương hiệu xanh và thương hiệu bền vững - Green branding and sustainability

- Nguyên lý kiến tạo giá trị trong xây dựng thương hiệu - Creating share value principles of branding.

- Những tình huống điển cứu trong CSR & CSV - Cases of CSR & CSV

 

Đối tượng học viên khóa Brand Manager: 

• CEO, các Nhà quản trị thương hiệu, Nhà điều hành cao cấp của doanh nghiệp, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Sản phẩm, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Quảng cáo.

• Trưởng phòng Marketing, Đối ngoại, Trưởng phòng phụ trách quản trị các kênh truyền thông xã hội, Digital Marketing.

• Các Phòng Ban phụ trách công việc trong chuỗi liên quan như: Trợ lý Nhãn hàng, Quản trị chất lượng Sản phẩm, Phát triển Sản phẩm, R&D… và sinh viên có định hướng khởi nghiệp, phát triển nghề xây dựng quản trị thương hiệu.

• CEO, CMO, Business Development Managers, Sales Managers, Category Managers, Market Segment Managers, Distribution Channel Managers, Pricing Managers, Database Managers, Officers.

• Product/Brand Managers, Brands Team Leaders, Brand Marketing Decision Makers, Brand Builders, Brand Strategists and Planners.

• Customer Experience Manager, Key Account Manager, Account Managers.Brand Marketers, Communicator, Digital Marketing Manager, Marketing Communications Managers, Advertising Manager.

• Brand Executive, Brand Campaign Coordinator, Assistant Brand Manager, Junior Assistant Brand Manager.

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Thầy Trần Hoàng   
Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo
Nhà Sáng lập Cát Tường Quân
  Thư Viện Trần Nhân Tông

Cô Trần Liên Phương
Giám đốc Nghiên cứu Cao cấp  
AMCO Research & Markets Consultant


Thầy Huỳnh Phước Nghĩa
Phó Viện Trưởng 
Viện Đổi Mới Sáng Tạo (UII),
   UEH Senior Consultant, GBIC
 
Thầy Vương Thanh Long

MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược
(Asia Strategy, Biti's, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Công Hải
CMO and VP
(Akzo Nobel, Pepsi, Dumex, Lavie VN, Xmen)

Thầy Phạm Việt Anh
MBA, Chuyên gia về Tăng trưởng Doanh nghiệp
Fouder, Left Brain Connectors
(Dentsu, Cowan, Bates 141)

Thầy Phùng Văn Chí Hùng
 CEO A.I.D.A, Dược Sỹ
(Boeringer, Kiddy Pharmaton)

 

Thầy Trần Nguyễn Phi Long
Head of Retail Marketing PNJ

(Lazada, Nguyễn Kim, Pharmacity)

Thầy Phạm Ngọc Khôn
Giám Đốc Tư Vấn Cấp Cao Mir Activation
(Ogilvy &  Mather)

Cô Vương Trần Mỹ Phương
Senior Product Manager, Johnson & Johnson VietNam
(Abbott, Mega Lifesciences, British American Tobacco VietNam)

Thầy Hứa Tất Đạt
CEO - Left Brain Connectors

Chuyên gia tư vấn thương hiệu

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh
MBA, Chuyên Gia Truyền thông Tiếp thị
Managing Director, Havas Media Group

Cô Nguyễn Trần Bích Trâm
CFVG - Master of Marketing and Sales Services
Group Countries, Channel Lead
Coca-Cola Asean, South Pacific

   
Cô Đặng Thị Diễm Trang
Tiến Sỹ- Senior Marketing Director
(Dai-ichi Life, VAC, Dentsu, Nova Land)

Thầy Nguyễn Công Vinh
Nhà báo, Thạc sỹ Tâm lý
CEO, TTQC, Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM

Cô Phạm Hoa Lài
Managing Director 
Plan A Communications


 

QUY CHẾ HỌC TẬP.

Đăng ký nhập học :

Nhận đơn và làm thủ tục nhập học tại Trường VietnamMarcom

số 07 đường Mỹ Phú 2A, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q7, TP.HCM

Hotline: 0915.793.055 - 0949.430.055

Email : academy@vietnammarcom.edu.vn

www.vietnammarcom.edu.vn

www.academy.vietnammarcom.edu.vn 

Hoặc đăng ký qua Online

Thời lượng học tập :  Học trong 2 tháng 

Xin lưu ý: Một số chuyên đề, kiến thức trong giáo trình liệt kê trên học viên sẽ tự học, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu online trên website của nhà trường và một số chuyên đề ngoại khoá. Ngoài ra nhà trường có thể thay đổi, bổ sung một số chuyên đề mới theo thành phần học viên của mỗi khoá học và trong từng giai đoạn phát triển của thị trường   

• Dạy theo chuyên đề có tính hệ thống, mang tính thực tiễn cao.
• Xây dựng nhóm học tập, làm đề tài tốt nghiệp cuối khoá và bảo vệ đề tài tốt nghiệp trước hội đồng giám khảo để được cấp chứng nhận, kỷ niệm chương.
• Giáo trình tài liệu môn học được phát miễn phí.

                                                                       

Học phí : 13,500,000 VND


 

Chứng chỉ được cấp bởi: VietnamMarcomThời gian học: * Từ 18h30 - 21h00: Lớp tối 2-4-6 hoặc 3-5
                        * Từ 9h-11h30 và 13h30 - 15h45: Lớp Thứ 7 - Chủ nhật


Chính sách ưu đãi học phí 2023: Áp dụng đối với học viên đóng học phí trước 7 ngày khai giảng:


 

1. Học viên mới: giảm 5% học phí

2. Sinh viên: giảm 10% học phí

3. Cựu học viên: giảm 10% học phí
           
Phương pháp học tập :

Dạy theo chuyên đề có tính hệ thống, mang tính thực tiễn cao. Xây dựng nhóm học tập và làm đề tài cuối khoá.

Đề án tốt nghiệp : 
Các học viên sẽ làm Đề tài tốt nghiệp theo nhóm hoặc bài kiểm tra cuối khoá để được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học.


Chứng chỉ được cấp sau khóa học bởi: 
VietnamMarcom 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  • Nguồn tham khảo của hơn 250 bộ sách về hệ thống lý thuyết thương hiệu, tiếp thị hiện có tại Thư Viện Chuyên Khảo Tiếp Thị và Quảng Cáo của VietnamMarcom và các trang web chuyên ngành về thương hiệu và quảng cáo.
  • Nguồn tham khảo hỗ trợ từ các bộ sách về thiết kế, in ấn và bao bì của khu vực và thế giới. 

 


 

 


   Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2023